Massaka - Feat. Ceza & Dr. Fuchs - So?uk Mevsim

: Massaka - Feat. Ceza & Dr. Fuchs


Nakarat

At?lan a?larla toplanan kafirler helak,
Ruh ?rma?? a??l?r ve b?t?n kalelere zapt.
?embere al?nm??t?r kanla ?detilecek..
Aznavurun g?rtla??nda bu k?l??lar g??lenecek.

G?kdemire b?r?nm?? karanl?k sava???lar,
Massaka, Ceza, Fuchs ile bug?n her an ba?lar.
Topra??n alt?ndan ?st?ne kadar korku salar.
So?uk-s?cak ?rt?l? i?aretler var.

CEZA

Da?lar?n ard?nda bekleyi? t?m a?lar? ats?nlar,
Da?lar?n hakk?nda konu?san da?lar seni t?nlamaz.
Biz bu ba?lar?n sizce d???k kalem ?airleri;
Sizin fark etmedi?iniz gizli i?aretler kafirlerin.
Pollyanna zannetti?in ?izgi filmde bile anlam derin!
Her ???ksa ger?ek de?il, tek g?ze d?rb?nde e?im.
E?er g?z?m se?irmezse tam isabet kur?un gelir,
S?cak cehennemden serin ama gene de her ?ey erir.
Benim elim kolum ba?l? sanki senden farks?z?m,
Ne desek de bo? zaten hep biz en sonunda haks?z?z.
D?nya insafs?z?n insanl?k biz hep mi safm???z,
?nsan o?lu durmam?? biz durmadan sava?m???z.
Bar?? yapmac?k, bar?? kar??l?ks?z de?il, art?k,
Ve bar?? karma??k her bir metrekare de yar??.
Her bir santimetrekare de hile yapan efendiler,
Bir ?ok yerde dolmaz kar?n, kap, kacak ama gider ?imendifer.

Nakarat

At?lan a?larla toplanan kafirler helak,
Ruh ?rma?? a??l?r ve b?t?n kalelere zapt.
?embere al?nm??t?r kanla ?detilecek..
Aznavurun g?rtla??nda bu k?l??lar g??lenecek.

G?kdemire b?r?nm?? karanl?k sava???lar,
Massaka, Ceza, Fuchs ile bug?n her an ba?lar.
Topra??n alt?ndan ?st?ne kadar korku salar.
So?uk-s?cak ?rt?l? i?aretler var.

Massaka

Massaka geldi, aynalar cevap verdi.
Ya?mur alt?nda kalan?n bitmez derdi.
Tozpembe d?nyada ?eytand?r yerli,
?nsan g?z? i?inde bak her ?ey belli.
A?a? yaprak versin sokaklar gelsin,
S?ca?? beklersin ama buzdand?r mevsim.
D?nya s?rr? saklar k?? her g?n gelsin.
Kurtlar gelsin, gelip sofram?z? sersin.
Yumruklar sert olsun: duvarlara vurdum,
Beton ta? aras? r?zgarlar durgun.
D?nya hep yaland?, b?rak zaman dursun.
K?r de?il bu sefer, adres soran kur?un.
Massaka, CEZA's?z sistemde sars?l??,
G?z g?rmez ki perde a??k nas?rm??.
Bak insan ?lmeden topraklar kaz?lm??,
Sava?ta anla?ma kanlarlan yaz?lm??.

Nakarat

At?lan a?larla toplanan kafirler helak,
Ruh ?rma?? a??l?r ve b?t?n kalelere zapt.
?embere al?nm??t?r kanla ?detilecek..
Aznavurun g?rtla??nda bu k?l??lar g??lenecek.

G?kdemire b?r?nm?? karanl?k sava???lar,
Massaka, Ceza, Fuchs ile bug?n her an ba?lar.
Topra??n alt?ndan ?st?ne kadar korku salar.
So?uk-s?cak ?rt?l? i?aretler var.
Copyright 2016-2024, " "

, . .