Текст песни Эрдэни Батсух - Нютагни

Исполнитель: Эрдэни Батсух
Холын холодо ябахадаа
Хурихэн зурхэнэй яншахада
Хонгёо дурандал гэрэлтэй
Хайрата нютагаа hанадагби

Улзытэ Буурал баабай
Уршээгээ арюун шэди
Уерлэн бууяад таатай,
Уняартан зунай hуни

Шэруун уедэ гуниглаад
Шэмшэрэн сэдьхэлэй зобоходо
Шэршуу нюруута таладаа
Шэлдэгхэн бодолоор бусадагби.

hанаан hоноржон заримдаа
hэргэлэн нухэдоо дурсажа,
hаруул нютагаа hанахадаа
hургуу дуугаар шуу тэтэг би.

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2022, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.