Текст песни Ditelina s cet'ri lista

Исполнитель: Oliver & Dalmatino
Na mom srcu, jedina
stoji piz od vrimena
stoji krik od galeba
i za tobon potriba
priko mora duboka

Plovija san od oka
dugo san te tra?ija
du?u san iscidija
ve? san i posidija

A ja san iz oka zalija
a ja dra?u ispod maslina
znan da tamo raste? ti
ti si ka ditelina s ?et'ri lista
za te uvik ima mista
dobrodo?la mi, moja sri?a, to si ti

Na mom dlanu crte dvi
?ivota i jubavi
prva mi je preduga
to me nije ni briga

A ona druga malena
puno mi je va?nija
nemoj me rastu?iti
provaj je produ?iti
jer to mo?e? samo ti

Комментарии