Текст песни Песня легионеров 15 гренадерской дивизии СС

Исполнитель: Latvie?u le?ion?ri
Latvju z?ni so?o v?cu pils?t?s,
Mei?as vi?us v?ro, iel?s g?ju?as.
Bra?a tiem ir gaita, galvu augstu nes,
Stingra tiem ir st?ja, mirdz tiem ?autenes.

Tik kreiso, tik kreiso,
Lai solis tev ir bra?s.
Uz priek?u trauc,
M?s c??? sauc.
Un t?d??-kreiso, tik kreiso,
Lai acis dro?i mirdz,
Mums pieredz?t v?l daudz.

Z?niem kara ce?os m??i smaida t?s,
Aicina tos dejot v?lu vakar?.
M??i v?rdi, smaidi z?nus vilina,
Vair?k nek? v?rdi acis apsola

Bet, kad jau s?p k?jas, nejaut?, kas kai?,
Ejam kad uz m?j?m, atsp?d m?ness gai?s.
Gr?tel, mana Gr?tel, Gr?tel skaist?k?,
M?lul?t, pie tevis ie?u vakar?.

Bet p?c da??m dien?m mums ir j???iras,
Gan jau "kara sk?di" cits k?ds samaks?s.
Gr?tel, mana Gr?tel, Gr?tel skaist?k?,
Gr?tel, mana Gr?tel, dz?vo vesela!

Комментарии