Seve Seve

Исполнитель: Nicat Ft Xatire Islam
ОН:
Хаят мана кадарди сансиз.
Омур сурмак кадарди сансиз.
Агяр сансиз олса бу конлюм.
Чяка билмаз бу дерди сенсиз.

Она:
Ширин Хаят захарди сянсиз.
Бу хяр аджыдан бетарди сансиз.
Янылмарам бу гям бу хасрат.
Мана олум гадар сансиз.

припев:
Сева Сева доюнар урак.
Севинджимизи бирь болак.
Бир яшаяг бир олак.
Айырмасын бизи Фалак.

Он:
Кимса йохду гёзюмда сансан.
Дилимдки сёзумда сансан.
Дедин гедирам,итирдим озуму.
Онда бильдим озумда сансан

Она:
Силинмаян узумда сансан.
Одум оджагым гозумда сансан.
Сан олмасан гаранлыг оладжах.
Гюнашим Гюндюзумда сансан

припев:
Сева Сева доюнар урак.
Севинджимизи бирь болак.
Бир яшаяг бир олак.
Айырмасын бизи Фалак.

Видео Nicat Ft Xatire Islam - Seve Seve