Текст песни ?аза?ша реп - адал достар арай кымбат

Исполнитель: ?аза?ша реп


Тарлан

Айтпаса с?зді? атасы ?леді...

И?, айтарым сендерге ?ыс?а ?рі н?с?а,
Тарланны? м?нді ??рметке т?н ?нін ?ста
Бо?ауыз айтудан б?рі? шебер, б?рі? ?ста,
?сіресе шеше? деп шы?а келер с?л ?рыс?а.

1.М?тіндері м?нсіз, айт?ан с?здері д?мсіз келген,
Мен олар?а с?з айтсам, с?йлегендеймін ?лсіздерге.
М?лдем с?здік ?оры жо?, ж?ргендері ?ор боп,
Сор боп ж?ргендерін ж?не т?сінеме сол топ.
Б?ндайлар?а жо? сот, ?здерінше гоп стоп,
Екі с?зді? басын ?осса шапала?тап ?ол со?.
Ма?ынасыз селсо? са?ан айтар ??гімені,
Бо?ауыз айт?анды ж?не ?здерінше с?н к?реді.
Шеше? деуден са?тан ?ркімге ауыр тиер ол,
Мешел болса? да мейлі, ауызы?а ие бол.
Болма?ан ба т?рбие мол, ты?да онда хикаяны,
Тарланны? жыры сапалы, емес тіптен ?ытай ?ні.
Жандар к?п ?олына алып не ?аруын, не тая?ын,
Шешендігі ?шін сол сындырар пенде екі ая?ын.
Сені ?анша рет аяды, б??ан мені? ?ой?аным бар,
?анша сауатсыз болса? да, айтпай т?рып ойланы?дар.

?айырмасы:

Сауатсыз жан болса?да,
Жаманды??а жол салма.
Т?рбие білмейміз де,
К?п н?рсе бірдей бізге.
Беу, бала?ай, еш?ашан,
Шеше?е тіл тигізбе...

Диди

Шешеге тіл тигізу айналды ?детке
?дет деген жазылмайтын ?атерлі індетке
Ей бауырым б?л ісі? жатпайды ?депке
Тіл тигізбе шеше?е мейлі т?рса? да Шымкентте
Е? мейірімді жан б?л ана? ?лбетте
Ана?а тіл тигізгені? к?рсеткен ??рмет пе?
Достармен отса? да бірге,ашуланса? ?лде неге
К?лікте ?лде к?шеде с?лем жолдама шеше?е!
Ж?мыста немесе ?йде, себепсіз де кейде
Ж??ар?ан болса да ж?йке, тіпті к?тері?кі к?йде
Байсы? ба ?лде кедей ме, асыл с?зге жа?па к?йе
Ма?ан мейлі кім болса? да аузы?а бол ие!
Іріген ауыздан шіріген с?з шы?ар жиі
Табан асты тапта?аны? а?ыл?а сый?ызу ?иын
Б?л с?зімні? м?ні болса аузы?а сал тыйым.
Ана табаныны? асты ж?ма??а апарар сыйы?!

Жа?ау

Ма?ан ?намайтын екі с?з бар, ?айталама
Б?л с?зді? ?стазы тек біреу – шайтан ?ана
Иманды адам айтала ма беті?е ?ялмастан?
Естисі? б?л с?зді мастан, аузы ластан
Имансыз ??рдастан, Б?л с?зден т?нерер аспан
Екеу ара тірессе жазып тастар с?збен дастан
Рухани ?арны аш?ан, берекеті ?аш?ан
Ж?мыр басты пенделер бетке айтар ойланбастан
Басталар басы с?з анастан, ?алыптас?ан,
?деттейді жастан, к?н?сі басынан ас?ан
Адам адас?ан, ж?ректерін дат бас?ан
Шеше?е тіл тигізсе ?атты тиер ?р?ан тастан
Т?рбие жо? бала жастан, балам, б?л с?зден жас?ан
?згелерге айту?а тілі?ді тый осы бастан
Шешеге тіл тигізуді ?дет ?ылмай таста?
К?н?хар жо? білсе?із ауызда?ы тілден ас?ан

Другие песни этого исполнителя

Copyright © 2016-2023, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.