Текст песни Бродяга - Bir A?k Hikayesi

Исполнитель: Бродяга
Bizimkisi bir a?k hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
G?zya?? umut ve ihtiras
Bizimkisi alev gibi biraz

Bizimkisi bir a?k hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ate?le su dikenle g?l gibi
Bizimkisi roman gibi biraz

Bu g?ller senin i?in
Bu g?n?l bizim i?in
Hi? ?z?lme a?lama
Sen g?l?mse daima

Bizimkisi bir a?k hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
H?z?nl? sonbahar kap?s?ndan
??kmak gibi ayd?nl??a biraz

>> This Section`s Translation Please ( I have the above part`s translation already )

Ne g?zeldi de?il mi ya?ad?klar?m?z
Ne g?zeldi
Art?k ne sen ne de ben
Bulamay?z o g?nleri
Bazen d???n?yorum da
Bende yanl?? bir ?eyler vard? diyorum
?kimizde k?ymetini bilemedik bir ?eylerin
Hat?rlarm?s?n ak?am olur
Mumlar?m?z? yakard?k
Sen kokunu s?rerdin
Oda sen kokard?
Olmad?k ?eylere g?ler
Durup dururken a?lard?k
G?zel havalarda sokaklara ??kard?k
Bir de kar ya??nca kar topu oynard?k seninle
Sen iskambil ka??tlar?ndan fal bakard?n
?ste?in ??kmay?nca
Ka??tlar? bir daha karard?n
?ok k?zard?n sigara i?ti?ime
Ve i?kime kar???rd?n
Uzun uzun zararlar?n? anlat?rd?n bana
Aras?ra rejim yapard?n
Tart? bir do?ru tartsa
Bir yanl?? tartard?
Yani onunla da anla?amazd?n
Kom?unun ?ocuklar? vard?
Bizim k?zla oynard?
?ocuk bahcesine giderdiniz
Ben televizyonda ma?a bakard?m
Aras?ra arkada?lar gelir
Sohbet ederdik
?urdan burdan konu?urduk i?te
Benim askerlik hat?ralar?m
Senin do?um hikayen bitmezdi
?lk tan??t???m?z g?n? hat?rlar g?lerdik
Sen bana ?st?mde ne vard? diye sorard?n
Bende her seferinde hat?rlamazd?m
?imdi hat?rl?yorum
K?rm?z? bir kazak, siyah bir etek
Siyah ?oraplar,K?rm?z? pabu?lar?n
Ve bir Per?embe g?n? saat 2'yi 4 ge?iyordu
?kimizde ?n?m?ze bakmam??t?k ?arp??t?k ?nce
Sen pardon dedin sonra ben
yere d??en kitaplar?n? toplad?m
G?zg?ze geldik ve ba?lad?k
Film gibi yani
Son mektubunu d?n ald?m
Te?ekk?r ederim
Ben sana yazm??t?m grip salg?n? var demi?tim
Bak yine gribe yakalanm??s?n
Neyse ge?mi? olsun
Buralarda da hava so?uk ama hasta falan de?ilim
Bu g?zl?klerle ba??m dertte
Hayat i?te yuvarlan?p gidiyoruz
Hepinizi ?ok ?zledim.....

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2022, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.