Текст песни Аштанга-хридая-самхита - Сутрасхана, 5.37-40

Исполнитель: Аштанга-хридая-самхита
?asta? dh?-sm?ti-medh?gni-bal?yu?-?ukra-cak?u??m |
b?la-v?ddha-praj?-k?nti-saukum?rya-svar?rthin?m || 37 ||
k?ata-k???a-par?sarpa-?astr?gni-glapit?tman?m |
v?ta-pitta-vi?onm?da-?o??-lak?m?-jvar?paham || 38 ||
sneh?n?m uttama? ??ta? vayasa? sth?pana? param |
sahasra-v?rya? vidhibhir gh?ta? karma-sahasra-k?t || 39 ||
mad?pasm?ra-m?rch?ya-?ira?-kar??k?i-yoni-j?n |
pur??a? jayati vy?dh?n vra?a-?odhana-ropa?am || 40 ||

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2021, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.