Текст песни Эрдэни Батсух - Ши минии наhанайм талаанши

Исполнитель: Эрдэни Батсух


Шамгуй, инагни, дэлхэй дээрэ
Шадал хусэлни (бушаан байган)
Шамгуй, инагни замби дээрэ
Шэг шарайм (Yнгы дэхээм)

Дабталга:
Ши наhанайм талаанши
Ши сэдьхэлэйм арюухан булагши
Шамайгаа огторгойн одотой жэшээн
Шамтаяа хахасахаяа айнаб.

2.
Ундэр зоболонтой ушарбалшни
Хэзээдээш туhалха бэлэн байхаб
Хэрэг ажалдаа улибалшни
Хажуудаш нунгэхоод, ойрон зогсохоб

Дабталга:

3.
Эдир залуу наhанайнгаа дурые
Эелтэр сээжээр шамдаа зорюулнаб
Эгээл hайхан сэнгуухэн жаргалаа
Элбэг шамтай уухаа байнаб

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2023, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.