Fela Anikulapo Kuti - Who Are You

: Fela Anikulapo Kuti
One, two, three, four

Oh, oh, eh

E panu de o
Esinsin nbo
Ehn, eh, oh
E panu de o
Enu yin nrun
Ehn, oh, ehn
E panu de o
Enu yin nrun
Ehn, oh, ehn

Hey
Oh, oh, ehn

E pa de o
O nrun
Ehn, oh
E pa de o
O nbo
Ehn, oh

(Felas gibberish:
Yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay
Yay ye yay
Yay ye yay
Yay ye yay)

Oh, oh

E pa enu de o
Esinsin nbo
Ehn, eh, oh

E panu de o
Enu yin nrun
Ehn, oh, ehn

Oh, ah, ah, ah, eh, ehn

E pa de o
O nbo
Ehn

(Felas Gibberish
Yay he yay yay
Ehn ye ehn
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yayyyyyyyy eh)

E panu de o
Esinsin n bo
Ehn, eh, oh

E panu de o
Enu yin nrun
Ehn, oh, ehn

Oh

O wo mi tititi wowo wowo
O lanu o soro
O wo mi tititi wowo wowo
O lanu o soro
O ni tani mo je
E panu de o
Esinsin n bo
ehn

O wo mi tititi wowo wowo
O lanu o soro
O wo mi tititi wowo wowo
O lanu o soro
O ni who are you?
Who are you re?
E pa enu de o
Enu yin n run
Ehn

Mr. who are you (o de)
Mr. who are you (o de)
E ba mi gba leti o pen pen pen (o de)
E ba mi yin lorun o ro ro (o de)
E know, e know, e know eh
E know, e know, e know eh

Uhn

I am going to play an African folk tune now
Now listen, to my African folk tune
Here goes

Ehn

O wo mi tititi wowo wowo
O lanu o soro
O wo mi tititi wowo wowo wo
O lanu o soro
O ni whore you?
Who are you re?
E panu de o
Esinsin nbo

Ehn, eh

Mr. who are you (o de)
Mr. who are youuuu (o de)
Mr. who are he or he or she (o de)
Mr. and Mrs. who are he or she or who are (o de)
Mr. who are you (o de)
Mr. who are you (o de)

He know, he know, yay
He know, he know, he know, hey
He know, he know, he know, ehn


(Felas gibberish:
Hey hey hey he hey
Oh ooh oh
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay yay
Wo ooh oh
Yay he yay yay he yay
Yay he yay
Yay he yay
Yay he yay)

Fela Anikulapo Kuti - Who Are You
Copyright 2016-2021, " "

, . .