Armenian girl (arm)

: Serj Tankyan
Hay aghjik annman
Chka demkid hayi nshan:
Achkyerd nairyan,
Ltsvel yen otarutyamb:

Otar dashteri mej pntrum yem
Ur e tsaghikn im haykakan
Bayts kamin arden tanum e,
Nrants burmunky Nairyan:

De zartnek HAY MAYRER,
Mi tvoghnek, vor nrank korchyen
De stapvek, hay hayrer,
Dzer khratnerin nrank karot yen:

Nrants hogin derr shat pkhrun e
Mi nor batsvats tsaghki nman
Kamu uzhits nrank sheghvum yen
Mi anoroshvats ughghutyamb:

Hay aghjik Nairyan
Yete yes kyez mi or tesnem
Sev mazerd tsatskvats
Gutsye yes kyez chchanachyem

Bayts kvo hogin yes haskanum yem
Chuni ashkharhy kyez nman
Yes kvo achkyeri mej tesnum yem
Im manushaky Haykakan:

Kyez yem yes pntrum im hay aghjik,
(Achkyers jur darrats, Nairyan)
Kyez yem yes handznum khndranks molorvats, darrnum
Marilyn Manson - Hallow

Lumen - (NSK)

Andrey Rayel - Find Your Harmony #027 (16-07-2015)

Lumen -

SunSay -

- ,

Madcon ft. Ray Dalton - Dont Worry (Radio Version)

Animal Z (cover ) -

& Sunsay - Wanchucha

Lumen - (Live Kubana 2011)

: 2016-05-30 23:59:56